เกี่ยวกับฝ่ายวิชาการ

           ฝ่ายวิชาการ สกว. ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานที่เป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเริ่มให้การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ตามด้วย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2540 ได้สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่...

 


ผลการพิจารณาทุนวิจัย
ฝ่ายวิชาการ 


doc

 

 

E-meeting15

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • 1
  • 2
  • 3
TRF
Biodata
RRI

ข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่…

03-11-2015

การประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ที่ห้องประชุม 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์...

Read more

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไท…

17-09-2015

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 “Digitization and Plagiarism Prevention”

ผู้อำนวยการ สกว. เปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 “Digitization and Plagiarism Prevention” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย...

Read more

สกอ.จับมือสกว.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม…

29-07-2015

สกอ.จับมือสกว.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ หวังให้เป็นนักวิจัยอาชีพที่ต่อยอดผลงานได้

         5 มิถุนายน 2558 --- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการปฐมนิเทศผู้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการทุน โดยมี รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ สกอ. เป็นประธานเปิดและบรรยายนำเรื่อง “สกอ.กับนโยบายการสนับสุนนทุนวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่...

Read more

ผอ. สกว. เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจา…

01-05-2015

ผอ. สกว. เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience ของ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ เรื่อง "Melatonin and other factors as the potentially useful agents in attenuating brain...

Read more

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิ…

01-12-2014

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557

        19 พฤศจิกายน 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง...

Read more