• » ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th

 • » ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th

 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th

 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252
   e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่ e-mail : jirapat@trf.or.th หรือ โทร 02-278-8212
ทุนฝ่ายวิชาการ