การศึกษาฤทธิ์ของ “cyclin D1-CDK4” ในกระบวนการตอบสนองหลังจาก เกิดการทำลายของ DNA

trfaward-06-02โดย ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

งานวิจัยนี้มีความโดดเด่นที่การผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุด เข้ากับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแขนงต่าง ๆ จนนำไปสู่การค้นพบในรายละเอียดของกลไกที่โปรตีนชนิดนี้ใช้ในการก่อมะเร็ง และได้ออกแบบสูตรการรักษาใหม่ รวมถึงยังพิสูจน์ได้ว่าได้ผลจริงในการรักษา และในด้านสาธารณชนพบว่า มีความสนใจในงานวิจัยนี้เป็นจำนวนมาก และถูกเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลก

 

 

ผลที่ได้จากการวิจัย

งานวิจัยโครงการนี้ใช้เทคโนโลยีล่าสุด และมีขีดความสามารถสูงที่สุดในขณะนั้น ทำให้เกิดการค้นพบ ดังนี้

 

1. กลไกที่โปรตีนcyclin D1 ใช้ในการก่อมะเร็งอย่างละเอียด

 

2. ทำการพิสูจน์ได้ว่า เมื่อทำลายโปรตีนนี้จากเซลล์มะเร็ง ทำให้มะเร็งหยุดการเติบโต และตอบสนองต่อการรักษาแบบฉายแสง หรือด้วยยาเคมีบำบัดได้ดีขึ้นอย่างทวีคูณ

 

3. จากการเรียนรู้กลไกนี้ ทำให้สามารถออกแบบสูตรวิธีรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถสาธิตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในสัตว์ทดลองว่าได้ผลจริง

 

 

trfaward-06-04

 

ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย