การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 “Digitization and Plagiarism Prevention”

IMG 5474ผู้อำนวยการ สกว. เปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 “Digitization and Plagiarism Prevention” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2557 และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย รวมทั้งแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index) นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียนด้วย โดยมีบรรณาธิการวารสารวิชาการของไทย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 480 คน

 

 

 

IMG 5498

IMG 5483

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

IMG 5489

IMG 5471

IMG 5467

ภาพบรรยากาศ