ประกาศผลการพิจารณาทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2558

TRF-Logo

 

TRF-Logo

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2558

 

           ประกาศผลการพิจารณาทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2558  (Update-22-05-2558)

 

Attachments:
Download this file (TRG2558.pdf)TRG2558.pdf[รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2558 (Update-22-05-2558)]783 kB1012 Downloads