รายชื่อผู้ได้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2558

TRF-Logo

 

TRF-Logo

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2558

 

           ประกาศผลการพิจารณาทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2558 ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

Attachments:
Download this file (brg2558.pdf)brg2558.pdf[รายชื่อผู้ได้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปี 2558]57 kB409 Downloads