ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "Natural Products for Drug Discovery" ประจำปี 2559

TRF-Logo

 

TRF-Logo

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เรื่อง ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "Natural Products for Drug Discovery" ประจำปี 2559

 

           รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "Natural Products for Drug Discovery" ประจำปี 2559

 

Attachments:
Download this file (NSFC2559.pdf)NSFC2559.pdf[รายชื่อผู้ได้รับทุน NSFC ประจำปี 2559]26 kB195 Downloads